กระดานไม้ก็อกแบบมีล้อ  

กระดานไวท์บอร์ด ไม้ก็อก มีล้อ หนา 10 มม.